REDOVISNING

Ett välskött företag är ett välmående företag. Vi håller ordning på ditt företags ekonomi så att det blir ett korrekt underlag till bokslut, revision och årsredovnisningar.

RÅDGIVNING

Goda råd behöver inte vara dyra. Men kloka. Vi har svaren på frågorna som rör ditt företagande. Hos oss får du hjälp med rådgivning i både små och stora ärenden.

FORTNOX

Webbaserat bokföringsprogram. Så enkelt att du kan arbeta från en solstol eller fjälltopp.

REVISION

Kvalitetsstämpeln för ditt företag. Vi granskar, bedömer och är ditt bollplank. En revision genomförs årligen och är ett underlag för företagets fortsatta utveckling.

Visste du att?

Helge Palmcrantz uppfann en mekanisk räknemaskin för addition och multiplikation. Dessutom tog han patent på en handdriven flerpipig kulspruta 1873. Företaget AB Palmcrantz & Co utvecklades till en av dåtidens största svenska industrier. Helge Palmcrantz också en föregångare vad gäller företagsledning med bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Arbetarna på fabriken hade rätt till övertidsersättning och sjuklön som var mycket ovanligt i slutet av 1800-talet.

Det var den arbetslöse arkitekten Karl-Hilmer Johansson Kollén som uppfann tumstocken i Stockholm 1883?

Maria Christina Bruhn levde på 1700-talet och var Sveriges första kvinnliga uppfinnare inom området artilleriteknik. Hon uppfann ett säkert sätt att förvara krut. Tyvärr tog det 13 år innan hon fick erkännande för sin uppfinning.

Vi söker en redovisningskonsult

Vill du utvecklas? YW revision AB ger dig möjligheten att växa.

Läs mer

LÄR KÄNNA YW REVISION

  • Bildades 1994
  • 10 anställda
  • Medlem i Baker Tilly
  • Ledord: trygghet, avlastning och kunskap

YW Revision ser till kundernas intressen

Den största anledningen till varför så många anlitar oss är att vi själva är företagare. Det gör att vi förstår våra kunders situation och gärna ser till deras intressen.