Affärsidé, registrering, bolagsform och kalkyler. Går du i starta-eget tankar men inte riktigt vet vilket nästa steg bör vara? Eller steget efter det? Lugn, vi har koll och vi vill gärna hjälpa dig igång med din affärsidé! Förutom rådgivning, hjälper vi dig med all administration som hör ihop med att starta ett företag, tar fram kalkyler och ger tips om vilken bolagsform som passar dig och din verksamhet bäst. Vi är ditt stadiga bollplank där frågetecken rätas ut och processen går framåt.

Du har affärsidén vi har verktygen för att få igång den.

BOLAGSFORMER

Fysisk person, styrelse, kapitalinsats och ansvar. När du startar företag finns det lite att fundera kring och det kanske inte alltid är självklart vilken typ av bolagsform som är bäst för just din
verksamhet och situation. Men oavsett vilken bolagsform du väljer eller har, så har vi lång erfarenhet från såväl enskild näringsverksamhet till aktiebolag och kommanditbolag.

Så funderar lite kring vilken bolagsform som passar dig och din situation bäst. Ta hänsyn till de olika egenskaperna när du gör ditt val. Skulle du efter en tid vilja ändra din bolagsform till
någon annan, går det så klart. Men det kan ju vara klokt att göra så rätt som möjligt från början.

Enskild näringsverksamhet

● Ingen juridisk person
● Endast 1 ägare
● Inget kapitalkrav
● Företrädare är du
● Du svarar personligen för de avtal som ingås och för företagets skulder
● Du beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter)
● Endast årsbokslut
● Fördelning av vinst och förlust ges normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn
● Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är överskottet
● Sjukpenning från Försäkringskassan


Handelsbolag

● Juridisk person
● Minst 2 personer eller företag
● Inget kapitalkrav
● Företrädare är bolagsmännen
● Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga
● Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter)
● Har företaget andra företag som delägare (som är juridiska personer) ska det upprätta årsredovisning och ha revisor
● Fördelning av vinst och förlust ges enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns lika fördelning
● Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är för bolagsmännen var och en för sig
● Sjukpenning från Försäkringskassan


Kommanditbolag

● Juridisk person
● Minst 2 personer eller företag
● Inget kapitalkrav till komplementär. För kommanditdelägare minst 1 kr
● Företrädare är komplementären
● Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är komplementären ansvarig
● Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter)
● Har företaget andra företag som delägare (som är juridiska personer) ska det upprätta årsredovisning och ha revisor
● Fördelning av vinst och förlust ges enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns och bolagsmännen inte kan enas om fördelningen ska frågan avgöras av domstol
● Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är för bolagsmännen var och en för sig
● Sjukpenning från Försäkringskassan


Aktiebolag

● Juridisk person
● Minst 1 person eller företag
● Kapitalkrav á 50.000 kr
● Företrädare är styrelsen
● Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna
● Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + ev.kapitalinkomstskatt)
● Årsredovisning ska upprättas. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor
● Fördelning av vinst och förlust kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning
● Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är uttagen lön
● Sjukpenning från företaget


Ekonomisk förening

● Juridisk person
● Minst 3 personer eller företag
● Kapitalkrav i form av en kontantinsats eller arbetsinsats
● Företrädare är styrelsen
● Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna
● Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön
och eventuell utdelning (inkomstskatt + kapitalinkomstskatt)
● Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas
● Fördelning av vinst och förlust kan fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring
● Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är uttagen lön
● Sjukpenning från föreningen