Uppdragsplanering, löpande granskning, årsredovisning, bokslutsgranskning och revisionsberättelse. En revision är en process som genomförs varje år och som mynnar ut i en bedömning med tillhörande rekommendationer för ditt företags fortsatta utveckling.

Vi granskar, bedömer och fungerar som ett bollplank. Tillsammans med dig förbättrar vi rutiner och därmed även din redovisning. Vi kommer med rekommendationer på hur du bör gå tillväga för att få ett så välmående företag som möjligt. Som revisionsbyrå har vi stora kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning och håller oss hela tiden uppdaterade gällande nya regler och rekommendationer. Så en revisor är ständigt på tå kan man säga, för att få ditt företag att må så bra som möjligt. Men vi gör det inte utan din medverkan. Ett revisonsuppdrag är alltid i samarbete med dig som kund. För det krävs ett gott samarbete och förtroende, från båda parter.

När du anlitar oss innebär det också att du får en kvalitetsstämpel på ditt företags redovisning. Att din ekonomi sköts på rätt sätt helt enkelt. Det i sin tur är en trygghet för dig, dina kunder, leverantörer och kreditgivare.