Omsättning, tillgångar, skulder och resultat. Ett bokslut är precis vad det låter som, ett avslut. Och i det här fallet på året som varit för din verksamhet. Det är nu man verkligen får det svart på vitt hur det har gått. En viktig del av bokslutsarbetet är planering före bokslutsdagen; vilket regelverk ska jag välja, vilka åtgärder måste vidtas före bokslutsdatumet och vilka skattemässiga effekter får de? Genom att vi ser bokslutsprocessen som något som startar före bokslutsdagen kan vi vara ett bollplank och se till att du undviker överraskningar. Om man ökat sin omsättning från föregående år och hur företagets kreditvärdighet ser ut. Det är också nu man kan börja fundera på en eventuell utdelning, och få lön för mödan. På riktigt.

Men bokslutet är även viktigt för andra och inte bara dig. Den ger information om din verksamhet till banker, kunder, leverantörer och konkurrenter. Den är också en viktig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet.

Vi ser till att saker sker i rätt tid och hjälper dig med allt arbete som krävs vid ett bokslut.